Virksomhedsregnskab 2001

Per Kalvig (Editor), Susanne Toft (Editor)

Research output: Book/ReportInstitutional report

Abstract

Virksomhedsregnskabet 2001 præsenterer det samlede resultat for GEUS. Det gælder resultater i forhold til den ramme, som GEUS tilstræber at opnå sit formål inden for. Resultaterne omfatter såvel den faglige aktivitet og de økonomiske resultater som resultater inden for det organisatoriske og personalemæssige område. Disse forhold indgår i en tæt sammenhæng, og mål og resultater for 2001 er derfor søgt præsenteret på en måde, så sammenhængen mellem faglig produktion, økonomi og de organisatoriske forhold fremstår tydeligt.

GEUS’ bestyrelse indgik ultimo 1999 en resultatkontrakt med det daværende Miljø- og Energiministeriet for perioden 2000-2003. Virksomhedsregnskabet 2001 følger op på de mål, som resultatkontrakten forpligter GEUS til i den givne periode.

GEUS udsender udover Virksomhedsregnskabet også en Årsberetning. Årsberetningen omtaler kort nogle af institutionens faglige højdepunkter, erhvervsorienterede projekter og aktiviteter på bistandsområdet. Desuden beskrives i glimt en række aktiviteter, der viser bredden i GEUS´ virke. Endelig offentliggør GEUS et Publikationskatalog på elektronisk form i en dansk og en engelsk version på GEUS´ hjemmeside www.geus.dk, hvor henholdsvis institutionens totale produktion og produktion af international interesse er opført. Årsberetning og papirkopi af Publikationskatalog kan rekvireres ved henvendelse til GEUS.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages59
ISBN (Print)87-7871-099-5
Publication statusPublished - Mar 2002

Publication series

SeriesSærudgivelse

Programme Area

  • Programme Area 1: Data

Cite this