Vidensstatus for sammenhængen mellem tilstanden i grundvand og overfladevand

Jens Christian Refsgaard, Hans Jørgen Henriksen, Bertel Nilsson, Per Rasmussen, Brian Kronvang, Jens Skriver, Jens Peder Jensen, Tage Dalsgaard, Martin Søndergaard, Carl Christian Hoffmann

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Grundvandsressourcerne og overfladevandene har i Danmark i det store og hele hidtil været forvaltet hver for sig. Det har eksempelvis givet sig udslag i at der findes separate moniteringsprogrammer for overfladevande og grundvand, ligesom grundvands- og ferskvandsområdene organisatorisk typisk ligger i forskellige afdelinger/institutioner både hos staten og i de amtskommunale forvaltninger.

Denne opdelte måde at forvalte vandressourcerne på bliver kraftigt udfordret af det nye Vandrammedirektiv, som direkte foreskriver at overfladevand og grundvand fremover skal forvaltes i sammenhæng. Ifølge Vandrammedirektivet skal der eksempelvis etableres kriterier for vurdering af tilstanden i grundvand og overfladevand, således at det kan vurderes, hvordan grundvandet, kvantitativt og kvalitativt, påvirker overfladevandenes kvantitative og kvalitative tilstand samt økologiske forhold.
Original languageDanish
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages110
Publication statusPublished - 2002

Publication series

SeriesArbejdsrapport fra Miljøstyrelsen
Number21
Volume2002

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this