Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst. DTU, GEUS & DCE.

Steffen Foss Hansen, Anders R. Johnsen, Poul Nordemann Jensen, Igor Kozine, Niels H. Schovsbo, Ida L. Fabricius, Morten Kanne Sørensen, Stig Asbjørn Schack Pedersen, Trine Dahl-Jensen, Tine B. Larsen, Peter Voss, Poul Løgstrup Bjerg, Jacob Kidmose, Jes Jessen Rasmussen, Anette Baattrup-Pedersen, Hans Sanderson, Troels Laier, Rune Hjorth, Anders Baun, Rasmus JakobsenCharlotte Scheutz, Anne Winding, Kim Gustavson, Henrik Rasmus Andersen, Peter Kjeldsen, Peter Gravesen, Lotte Bjerregaard Jensen, Maja Nikolajew, Pia Frederiksen, Gregor Levin, Thomas Sick Nielsen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Formålet med denne videnskabelige udredning er at sætte eksisterende international viden om indvinding af skifergas i relation til specifikke forhold i Danmark.Den videnskabelige udredning er udarbejdet med deltagelse af forskere fra DTU, GEUSog DCE. Udredningen er til brug for myndighedsarbejdet med eventuel vurderingaf miljøkonsekvenserne og mulige afværgeforanstaltninger ved skifergasefterforskning og -indvinding med brug af frakturering.Udredningen skal bidragetil at kvalificere myndighedernes vidensgrundlag generelt og mere specifikter udredningen et fagligt bidrag til Miljø-og Fødevareministeriets eventuelt kommende sagsbehandling af Vurderinger af Virkninger på Miljøet.
Original languageDanish
PublisherDanmark Tekniske Universitet
Number of pages202
Publication statusPublished - Jan 2016

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this