Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP): Sammendrag af moniteringsresultater med fokus på juli 2020 - juni 2022

Nora Badawi, Sachin Karan, Eline B. Haarder, Lasse Gudmundsson, Carl H. Hansen, Carsten B. Nielsen, Finn Plauborg, Kirsten Kørup

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapport fokuserer på resultaterne fra perioden juli 2020 - juni 2022. I denne periode blev der anvendt 21 forskellige kommercielle produkter med i alt 20 forskellige aktivstoffer på VAP-markerne som led i landbrugsdriften. I nogle tilfælde indeholdt de kommercielle produkter et eller flere pesticider, og i andre tilfælde blev det samme pesticid anvendt på markerne ved brug af forskellige kommercielle produkter. Ikke alle aktivstoffer fra disse produkter blev udvalgt til testning og er derfor ikke medtaget i moniteringen. Nærværende rapportsammendrag indeholder resultaterne af test udført på fem forskellige marker, hvoraf den ene er sandet (Jyndevad) og de fire andre hovedsageligt består af lerholdig jord (Silstrup, Estrup, Fårdrup og Lund).
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages16
Volume2022
ISBN (Electronic)978-87-7871-585-2
ISBN (Print)978-87-7871-584-5
DOIs
Publication statusPublished - 28 Aug 2023

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this