Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP). Sammendrag af moniteringsresultater med fokus på juli 2016 - juni 2018

Annette E. Rosenbom (Editor), Sachin Karan, Nora Badawi, Lasse Gudmundsson, Carl H. Hansen, Jolanta Kazmierczak, Carsten B. Nielsen, Finn Plauborg, Preben Olsen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

For at sikre, at grundvandet ikke forurenes i forbindelse med landbrugets anvendelse af godkendte pesticider, blev ”VArslingssystemet for udvaskning af Pesticider til grundvandet” (VAP; http://pesticidvarsling.dk/) initieret i 1998, og har været i drift lige siden. VAP er et tidlig-varsling moniteringsprogram, der ved hjælp af forsøgsmarker har følgende formål:

• At undersøge hvorvidt regelret anvendelse af godkendte pesticider i maksimalt tilladte doseringer, under reelle, danske markforhold (Figur 1) kan resultere i udvaskning af pesticiderne og/eller deres nedbrydningsprodukter til grundvandet i koncentrationer over kravværdien for grundvand på 0,1 µg/L. Testperioden er typisk 2 år efter udbringning. En vurdering af den direkte relation mellem den specifikke pesticidanvendelse på forsøgsmarken, og fund i grundvandet, opnås ved analyse af vandprøver fra 1 meters dybde (indhentet via dræn og sugeceller) samt fra grundvandet både nedstrøms og opstrøms for forsøgsmarken.

• At forbedre det videnskabelige grundlag for de danske myndigheders (Miljøstyrelsen) godkendelses- og reguleringsprocedurer af pesticider på baggrund af den testede pesticidanvendelse over for de indsamlede moniteringsdata om afgrøder, dyrkningspraksis, klima, jordens vandbalance og koncentrationer af pesticider og/eller deres nedbrydningsprodukter i vand indsamlet fra grundvandsfiltre, dræn og sugeceller.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages17
Volume2018
ISBN (Electronic)978-87-7871-516-6
ISBN (Print)978-87-7871-515-9
DOIs
Publication statusPublished - May 2020

Publication series

SeriesVarslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP). Sammendrag af moniteringsresultater
Volume2018
ISSN2446-4244

Keywords

  • VAP/PLAP

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this