Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand. Moniteringsresultater juli 2012-juni 2014

Walter Brüsch (Editor), Annette E. Rosenbom, Nora Badawi, Lasse Gudmundsson, Carl H. Hansen, Frants von Platen-Hallermund, Carsten B. Nielsen, Finn Plauborg, Preben Olsen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Der er i perioden fra juli 2012 til juni 2014 undersøgt 22 godkendte pesticider og 17 nedbrydnings‐produkter fra disse, i alt 39 stoffer. Ud af disse 39 stoffer, er 20 stoffer ikke fundet i hverken grundvand, drænvand eller i vand fra den umættede zone, der ligger over grundvandsspejlet.

De 39 stoffer omfatter fire stoffer, der ikke er testet tidligere, og 10 stoffer der er anvendt på afgrøder eller marker, hvor stofferne ikke tidligere er testet, f.eks. bentazon på hvidkløver. De resterede 25 stoffer er bl.a. stoffer, der følges efter fund i drænvand eller grundvand for at vurdere den samlede udvaskning.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages20
ISBN (Print)978‐87‐7871‐430‐5
DOIs
Publication statusPublished - Feb 2016

Publication series

SeriesVarslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP). Sammendrag af moniteringsresultater
Volume2014
ISSN2446-4244

Keywords

  • VAP/PLAP

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this