Varslingssystemet for udvaskning af pesticider: Monitering, metoder og resultater

Preben Olsen, Jeanne Kjær, Ruth Grant

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Pesticidvarslingssystemet blev på Folketingets foranledning etableret i 1998. I Varslingssystemet undersøges det, om godkendte pesticider kan udvaskes, når de anvendes regelret. Overvågningen foregik oprindelige på 6 forsøgsmarker, men er af økonomiske grunde nu reduceret til 5. Markerne drives konventionelt, dog anvendes pesticider i maksimalt
tilladte doseringer. Alle forsøgsmarkerne har udstyr til udtagning af grund- og jordvandsprøver. På de lerede lokaliteter kan der desuden tages prøver af drænvand.
Udviklingen i kvaliteten af det nydannede grundvand følges løbende ved udtagning af jordvandsprøver på de sandede jorde og drænvandsprøver på de lerede. De nyeste resultater fra Pesticidvarslingssystemet vil blive præsenteret, for at belyse i hvilken udstrækning en regelret anvendelse af godkendte pesticider giver anledning til udvaskning.
Original languageDanish
Title of host publicationATV møde: Grundvandsmonitering - teori, metoder og cases
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages73-80
Number of pages8
Publication statusPublished - 2005
EventATV møde: Grundvandsmonitering - teori, metoder og cases - Helnan Marselis Hotel, Århus, Denmark
Duration: 5 Oct 20055 Oct 2005

Conference

ConferenceATV møde: Grundvandsmonitering - teori, metoder og cases
Country/TerritoryDenmark
CityÅrhus
Period5/10/055/10/05

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this