Usikkerheder i indvindings- og grundvandsdannende oplande (Delprojekt 3 om oplande)

Hans Jørgen Henriksen, Claus Holst Iversen, Thomas Wernberg

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Som støtte for den nationale grundvandskortlægning udarbejder GEUS i samarbejde med Naturstyrelsen faglige vejledninger i forskellige aspekter inden for grundvandskortlægningen.

I 2008 udgav GEUS Geo-vejledning nr. 2 ”Indvindings- og grundvandsdannende oplande”. I forlængelse af denne udgivelse blev der igangsat nogle delprojekter, med specifikke underemner der anvendes i afgrænsning af oplande.

Denne rapport beskriver de metoder til usikkerhedsbetragtninger som man traditionelt anvender i forbindelse med opstilling af numeriske grundvandsmodeller samt hvordan man håndterer specielt usikkerheder på oplande. Med udgangspunkt i et pilotområde på Als i Sønderjylland er der ud fra fire kildepladsvurderinger testet en anbefalet arbejdsgang i håndtering af usikkerheder på oplande.

Formålet med undersøgelsen har været at opstille nogle retningslinier for, hvordan man håndterer usikkerheder i forbindelse med oplandsberegninger, og beskrive en anbefalet arbejdsgang i håndtering af de enkelte usikkerhedsparametre i modelleringsprocessen.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Number of pages79
ISBN (Electronic)978-87-7871-302-5
ISBN (Print)978-87-7871-301-8
DOIs
Publication statusPublished - 31 Dec 2010

Publication series

SeriesSærudgivelse

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this