Umættet zones effekt overfor udvaskning af pesticider

Erik Nygaard, Vibeke Ernstsen, Carsten S. Jacobsen, Ole H. Jacobsen, Ole S. Jacobsen, René K. Juhler, Peter van der Keur, Svend E. Olesen, Jim Rasmussen, Per Rosenberg, Henrik Vosgerau

Research output: Contribution to journalArticleCommunication

Abstract

I 1998 fik amterne ved lov L 56 26/6 til opgave at kortlægge de områder som er særligt følsomme overfor bestemte typer af forurening. Drikkevandsudvalget fandt imidlertid, at der ikke forelå et tilstrækkeligt vidensgrundlag til at gennemføre en kortlægning af følsomheden over for udvaskning af pesticid fra den umættede zone til grundvandet. Derfor fik Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Dansk JordbrugsForskning (DJF) til opgave at etablere et sådant grundlag.
Resultaterne vedrørende sandjorde foreligger nu mens der arbejdes videre indtil 2008 med den analoge problematik for lerjorde.
Original languageDanish
Pages (from-to)15-17
Number of pages3
JournalGeologisk Tidsskrift
Volume2005
Issue number2
Publication statusPublished - 2005
EventDGF Grundvandsdag - København
Duration: 27 Oct 2005 → …

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this