Udvikling af landsdækkende modelberegninger af terrænnære hydrologiske forhold i 100m grid ved anvendelse af DK-modellen: Dokumentationsrapport vedr. modelleverancer til Hydrologisk Informations- og Prognosesystem. Udarbejdet som en del af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020. Initiativet Fælles Data om Terræn, Klima og Vand

H.J. Henriksen, S.J. Kragh, J. Gotfredsen, M. Ondracek, M. van Til, A. Jakobsen, R.J.M. Schneider, J. Koch, L. Troldborg, P. Rasmussen, E. Pasten-Zapata, S. Stisen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Rapporten omhandler modelleringsarbejdet i tilknytning til HIP4Plus, der omfatter udviklingen af landsdækkende modelberegninger af terrænnære hydrologiske forhold i både 500m og 100m grid ved anvendelse af DK-modellen. Heri indgår overvejelser og beslutninger, med fokus på tilpasning og udbygning af DK-model til en landsdækkende 500m/100m model som simulerer daglige historiske beregninger for perioden 1990-2019, samt effekter af klimaforandringer og stigende havvandstand for de terrænnære hydrologiske forhold i nær og fjern fremtid. I projektet opdateres og videreudvikles den eksisterende DK-model2019 (Stisen, Ondracek, et al. 2019) til en DK-model HIP version i 500m og 100m grid. Det overordnede formål med HIP4Plus er at levere modelberegninger af dybden til terrænnært grundvand, vandføring i vandløb samt vandindhold i rodzonen i høj rumlig og tidslig opløsning baseret på både observeret historisk klima og klimafremskrivninger for to emissionsscenarier.

Den modelbaserede klimafremskrivning gennemføres for 22 klimamodeller (21 for Bornholm) på tværs af de to emissionsscenarier med DK-model HIP 500m. Efterfølgende nedskaleres de simulerede ændringer i dybden til terrænnært grundvand til 100m vha. af maskinlæring.

Som supplerende datasæt til det modelbaserede estimat for den historiske periode (1990-2020) i 100m gennemgår rapporten også en maskinlærings model der estimerer dybde til terrænnært grundvand i 10 m opløsning.

Rapporten vil primært omfatte de elementer der er ændret i forhold til DK-model2019 rapporten (Stisen, Ondracek, et al. 2019), efterfølgende henvist til som DK-model2019
Original languageDanish
PublisherGEUS
Commissioning bodyAgency for Data Supply and Infrastructure
Number of pages132
DOIs
Publication statusPublished - 31 May 2021

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this