Udvikling af landsdækkende modelberegninger af terrænnære hydrologiske forhold i 100m grid ved anvendelse af DK-modellen: Sammenfatningsrapport vedr. modelleverancer til Hydrologisk Informations- og Prognosesystem. Udarbejdet som en del af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020. Initiativet Fælles Data om Terræn, Klima og Vand

H.J. Henriksen, S.J. Kragh, J. Gotfredsen, M. Ondracek, M. van Til, A. Jakobsen, R.J.M. Schneider, J. Koch, L. Troldborg, P. Rasmussen, E. Pasten-Zapeta, S. Stisen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

I et tværoffentligt samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Miljøstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er der i løbet af 2016-2020 gennemført en række projekter. Projekterne har til formål at sikre lettere adgang til data om terræn, klima og vand, så det i stadig højere grad målrettes de behov, som kommuner, forsyninger, statslige myndigheder m.fl. har til brug for planlægning, klimatilpasning og håndtering af fremtidens vandmasser. Målet er at sikre, at forskellige slutbrugere og anvendere har adgang til et godt datagrundlag til at foretage investeringer i håndteringen af f.eks. stigende grundvand.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Commissioning bodyAgency for Data Supply and Infrastructure
Number of pages40
DOIs
Publication statusPublished - 28 Feb 2021

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this