Udvaskning af Glyphosat vurderet udfra tre markforsøg

Jeanne Kjær, Marlene Ullum, Bo Lindhardt, Preben Olsen, Jørgen Ole Jørgensen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Udvaskningen af glyphosat blev undersøgt ved feltforsøg på en sandet jord og to lerjorde. Arealerne blev dyrket som i almindelig konventionel landbrug. Pesticider blev anvendt i de maksimalt tilladte doseringer. På markerne blev der endvidere udbragt kaliumbromid som sporstof. Indholdet af bromid, pesticider og nedbrydningsprodukter blev målt i grundvand og i jordvand udtaget med sugekopper i den umættede zone. På lerjordsarealerne blev der tillige analyseret på drænvandsprøver. På et af lerjordsarealerne blev glyphosat og dets nedbrydningsprodukter AMPA udvasket fra rodzonen med gennemsnitskoncentrationer, der var væsentlige højere end den tilladte mængde på 0,1 ug/l. Den gennmesnitslige koncentration i drænvandet i afstrømningsperioden 2000/2001 var 0,54 ug/l for glyphosat og 0,17 ug/l for AMPA. Udvaskningen syntes styret af en kombination af markant makroporerflow og begrænset adsorptions- og nedbrydningskapacitet, som gjorde det muligt for stofferne at udvaskes løbende gennem den 6 måneders lange udvaskningsperiode. På de øvrige lokaliteter var udvaskningen af såvel glyphosat som AMPA ubetydelig.
Original languageDanish
Title of host publicationATV Møde: Vintermøde om jord- og grundvndsforurening 2002
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages447-460
Number of pages14
ISBN (Print)8790070909
Publication statusPublished - Mar 2002
EventATV Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 2002 - Vingstedcentret, Vejle, Denmark
Duration: 5 Mar 20026 Mar 2002

Conference

ConferenceATV Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 2002
Country/TerritoryDenmark
CityVejle
Period5/03/026/03/02

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this