Udnyttelse af Gassum Formationen til geotermi i HGS' licensområde. Oversigt over forkastninger, screening af udvalgte lokaliteter og reservoirsimuleringer for Margretheholm anlægget

Henrik Vosgerau, Carsten Møller Nielsen, Anders Mathiesen, Lars Kristensen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Screeningen af reservoirparametre viser et positivt geotermisk potentiale for Gassum Formationen ved alle de fem lokaliteter, som HOFOR har udpeget til at indgå i undersøgelsen. Toppen af formationen vurderes til at være til stede indenfor dybdeintervallet 1624–1654 meter under havniveau (m.u.h.) ved de tre sydligste lokaliteter, mens toppen er beliggende i noget større dybde ved de to nordligste lokaliteter (1922 og 2069 m.u.h.). Til de estimerede dybder knytter sig en usikkerhed på omkring 10 %. Ved alle lokaliteterne er formationen således til stede i dybdeintervaller, der anses positive i relation til geotermisk indvinding. Dybderne afspejler sig i temperaturen, der vurderes at være 53–55 ⁰C i midten af formationen ved de tre sydligste lokaliteter og lidt højere ved de to nordlige lokaliteter (62 ⁰C og 67 ⁰C). Reservoirtransmissiviteten, som er et udtryk for reservoirets ydeevne mht. producerbar vand, bør i udgangspunktet være større end 10 Dm. Transmissiviteten er højest ved de tre sydlige lokaliteter (>30 Dm) og noget lavere ved de to nordlige lokaliteter (17 Dm og 14 Dm). Der knytter sig dog en forholdsvis stor usikkerhed til de estimerede reservoirværdier, da datagrundlaget i form af data fra dybe boringer i regionen, er meget begrænset.

På de nærmeste seismiske linjer til lokaliteterne, er der lokalt identificeret nogle markante regionale forkastningszoner, der gennemskærer Gassum Formationen. Da den seismiske dækning af undersøgelsesområdet er begrænset, er det usikkert, hvordan forkastningszonerne skal forbindes i områderne mellem de seismiske linjer. Dermed hersker der også usikkerhed om nogle af lokaliteterne er beliggende meget tæt eller endda inden for forkastningszonerne. De mest markante forkastninger i undersøgelsesområdet er Amager forkastningszonen og Øresunds forkastningszonen. Det vurderes, at der er stor risiko for at lokalitet 4 (Isbanevej 3, Søborg) ligger indenfor eller på randen af Amager forkastningszonen ligesom det heller ikke kan udelukkes, at lokalitet 1 (Kulbanevej 4, Valby) og lokalitet 2 (Vigerslevparken, Valby) i mindre grad kan være påvirket af Øresunds forkastningszonen. Derimod synes lokalitet 3 (Torvevej 9, Albertslund) og lokalitet 5 (Maglegård Skolevej, Hellerup) at holde sig fri fra de regionale forkastninger, GEUS har kendskab til i undersøgelsesområdet. Uden for forkastningszonerne fremstår Gassum Formationen generelt uforstyrret på de seismiske profiler, idet den er lateralt sammenhængende og uden markante tykkelsesvariationer eller markante forkastninger.

Den relative lille brøndafstand på Gassum niveau for GDA Margretheholm giver et (simuleret) væsentlig tidligere fald i produktionstemperaturen sammenholdt med et model anlæg, som er placeret tæt ved men med en brøndafstand på 1200 m. Simuleringerne viser, at der er en kritisk afstand mellem de individuelle anlæg på ca. 2 km for en levetid på 30 år. Der tages forbehold for, at de randbetingelser (produktionsrater og brøndkonfigurationer), som er lagt ind i simuleringer kan have indflydelse på resultaterne.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Commissioning bodyHOFOR Fjernvarme P/S
Number of pages34
Volume2019
DOIs
Publication statusPublished - 1 Jul 2019

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number15
Volume2019

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 3: Energy Resources

Cite this