Typologi til karakterisering af samspil mellem grundvand og vandløb

Bertel Nilsson, Mette Dahl, Brian Kronvang, Steen Christensen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Et nyt EU-direktiv, Vandrammedirektivet trådte i kraft 22. December 2000. Direktivet fastlægger nye rammer for beskyttelsen af vandmiljøet inden for EU. Medlemslandene skal gennemføre direktivet i de nationale lovgivninger senest 22. december 2003. Samspillet mellem grundvand og overfladevand har stor betydning for hele vandmiljøet, specielt i ånære områder. En ny metode til klassifikation af Grundvand og Overfladevand Interaktion (GOI) i danske ådale omtales i det følgende. GOI-typerne inddeles efter geologiske, hydorgeologiske og ådalsmorfologiske principper. Typerne defineres med henblik på, at hydrauliske og stofomsætnings forhold bestemt i et typeområde kan anvendes i områder med tilsvarende karakteristika. I klassifikationen tages højde for om ådalene forekommer i uforstyrret tilstand versus en tilstand med menneskeskabte forstyrrelser i form af for eksempel afvanding.
Original languageDanish
Title of host publicationATV Møde: Samspil mellem grundvand og overfladevand
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages81-86
Number of pages6
ISBN (Print)8790070836
Publication statusPublished - 2003
EventATV Møde: Samspil mellem grundvand og overfladevand - Helnan Marselis Hotel, Århus, Denmark
Duration: 6 Nov 20036 Nov 2003

Conference

ConferenceATV Møde: Samspil mellem grundvand og overfladevand
Country/TerritoryDenmark
CityÅrhus
Period6/11/036/11/03

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this