Skelnen mellem Pesticidkilder

Nina Tuxen, Roost, Julie Lund Laurberg Kofoed, Angelina Aisoou, Philip J. Binning, Julie Chambon, Poul L. Bjerg, Lærke Thorling, Walter Brüsch, Kim Esbensen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Fund af pesticider i grundvandet udgør et problem for grundvandsressourcen, og er endvidere hyppig årsag til lukning af vandforsyningsboringer. Pesticidfundene kan enten stamme fra fladekilder eller punktkilder, hvilket har stor betydning for hvilke handlemuligheder, der kan være relevante samt hvilke myndigheder der skal handle. Derfor har formålet med dette projekt været at udvikle/identificere metoder, som kan gøre det muligt at skelne mellem, hvorvidt et fund af pesticider i
grundvandet (fx en moniterings – eller indvindingsboring) kan henføres til en flade- eller punktkilde.
Original languageDanish
PublisherMiljøstyrelsen
Number of pages57
ISBN (Print)978-87-93026-43-8
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameMiljøprojekt
No.1502

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this