Scenarier for fremtidig vandbalance og vandstrømning i Odense Å

Torben O. Sonnenborg, Ida Karlsson, Dennis Trolle, Christen Duus Børgesen, Erik Jeppesen, Jørgen E. Olesen, Jens Christian Refsgaard

Research output: Contribution to journalArticleCommunication

Abstract

Fremtidens klima er, selv hvis emissionen af CO2 antages kendt, behæftet med betydelige usikkerheder som skyldes forskelle mellem klimamodeller. Tilsvarende vil valget af hydrologisk model påvirke vores beregninger af det fremtidige vandkredsløb. Samtidig vil samfundsdrevne ændringer i eksempelvis arealanvendelse påvirke det hydrologiske kredsløb. Vi præsenterer her resultater, hvor vi har kombineret fire klimamodeller, tre hydrologiske modeller og fire arealanvendelsesscenarier. Der er fokuseret på forskellene i forudsigelserne af vandløbsafstrømningen i hhv. en tør, middel og våd situation.
Original languageDanish
Pages (from-to)130-133
Number of pages4
JournalVand & Jord
Volume21
Issue number3
Publication statusPublished - Sept 2014

Programme Area

  • Programme Area 5: Nature and Climate

Cite this