Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser

Bertel Nilsson, Rasmus Ejrnæs, Erik Vinther, Lærke Thorling, Dagmar Andersen

Research output: Contribution to journalArticleCommunication

Abstract

Grundvandets betydning for økosystemer i moser og på enge skal vurderes i Vandplanerne. Grundvandsforholdene er afgørende for, om rigkær kan opnå en god / høj naturtilstand, som er målsætningen for naturtypen i de statslige Natura 2000-planer. I regi af NOVANA har vi set, at periodevise oversvømmelser af grundvand og
overfladevand på mosearealer kan have indflydelse på udbredelsen af voksestederne for rigkærets planter.
Original languageDanish
Pages (from-to)86-90
Number of pages5
JournalVand & Jord
Volume22
Issue number3
Publication statusPublished - 3 Sept 2015

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this