Sammenstilling af koncepter for kortlægning af mark N-retention

Birgitte Hansen, Gitte Blicher-Mathiesen, Christen Duus Børgesen, Anders Vest Christiansen, Rasmus Rumph Frederiksen, Bo Vangsø Iversen, Rasmus Jacobsen, Julian Koch, Torben Obel Sonnenborg, Hans Thodsen, Lars Troldborg

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem GEUS, DCE, DCA og Geoscience på Aarhus Universitet som beskrevet i kapitel 2. Rapporten tager udgangspunkt i et oplæg udarbejdet af Peter Kaarup (Miljøstyrelsen) og Esben Auken (tidligere GEUS og medejer af Aarhus Geoinstruments) med det overordnede formål at finde løsninger til sammenstilling af koncepter for kortlægning af kvælstofretention (N-retention) på markniveau. N-retentionen er defineret som fjernelsen af kvælstof (N) (overvejende nitrat-N) der sker under transport af vand fra rodzonen på dyrket jord og byer/skove, natur og frem til kystvande. Der er blevet arbejdet med, hvordan teknologier, koncept og viden i N-MAP-konceptet fra rOPEN og MapField projekterne under Innovationsfonden kan integreres i ”Den Nationale Kvælstofmodel”. Den nationale kvælstofmodel er en sammensætning af modeller der beregner den nationale kvælstofudvaskning, transport og omsætning mellem opland (marker, skov, natur og bebyggelse) og frem til kysten/havet. Den nationale model har været brugt til opstilling af det nationale N-retentionskort i 2015 og senest til opdatering af det nationale N-retentionskort (Højberg et al., 2021a, b).
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages78
Volume2022
ISBN (Electronic)978-87-7871-572-2
ISBN (Print)978-87-7871-573-9
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2022

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number19
Volume2022

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this