Rubjerg Knude. Klint, klit og klima - en geologisk historie om Vendsyssels dannelse

  Research output: Contribution to journalArticleCommunication

  Abstract

  De områder, som i Danmark er mest sårbare over for påvirkninger fra klimaændringerne, er de kystnære strøg, fordi havspejlet stiger. Den negative kystpåvirkning kan inddeles i to typer: 1) Havets oversvømmelse af lavtliggende områder, 2) Erosion af stejle kystklinter, som står eksponeret direkte mod bølgenedbrydning og bølgestrømmens borttransport af materialer.

  Den generelle kysterosion langs de danske stejlkyster, der er udformet i kalk, ligger på omkring 15 cm pr. år. Morænelersklinterne har en noget højere gennemsnitlig erosionsrate, skønsmæssigt 30–40 cm. Den højeste erosionsrate findes ud mod Nordsøen. Erosionsrater på de stejle kystklinter bestående af kalksten, er omkring 70 cm pr. år i kystområdet ved den Engelske Kanal. Men den højeste erosionsrate langs med Nordsøens kyster er nok ved Lønstrup Klint i Nordvestjylland. Her er kystnedbrydningen omkring 1,25 meter om året beregnet som gennemsnittet over 100 år. Lidt syd for Lønstrup ligger Mårup Kirke, som på grund af nedskredstruslen nu er nedtaget. Kun en kirketomt ligger tilbage og venter på klintens kollaps. Lidt syd for Mårup Kirke stiger landskabet langs med kysten. Her ligger Rubjerg Knude med sit fyrtårn, der også er truet af havet. Selve klinten er ca. 50 meter høj, men oven på klinten ligger nogle meget store klitter, der bringer den samlede højde af landskabet op i knap 100 meter.

  Samspillet mellem kysterosionen af Rubjerg Knude og den samtidige opbygning af klitter på toppen af klinten er emnet for dette nummer af Geoviden. Men inden vi kommer til den nutidige dynamiske landskabsudvikling, vil vi gennemgå den hidtidige klimaafhængige udvikling af Vendsyssel fra land til hav og tilbage til land. Det er nemlig forudsætningen for at sætte kysterosionen og klitdannelsen i den rette sammenhæng i dette dramatiske kystlandskab i Vendsyssel.
  Original languageDanish
  Pages (from-to)2-19
  Number of pages18
  JournalGeoviden - Geologi og Geografi
  Volume2016
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2016

  Programme Area

  • Programme Area 5: Nature and Climate

  Cite this