Relevante datasæt til udpegning af oversvømmelsestruede arealer. Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning - KFT: Rapport udarbejdet som en del af KFT arbejdet

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapport indeholder beskrivelser af en række datatyper, der anses for relevante i forbindelse med det arbejde, Klima- og Energiministeriets Videncenter for Klimatilpasning planlægger at udføre med henblik på at udvikle et screeningsværktøj for oversvømmelsesrisiko i Danmark under et ændret klima.

Videncentret ønsker at udvikle et værktøj, der på screeningsniveau kan udpege områder, der er oversvømmelsestruede som følge af ændringer i grundvandsstand, vandløbsafstrømning og nedbør i et fremtidigt klima. Værktøjet skal understøtte planlægning i eksempelvis det åbne land på et overordnet niveau. Værktøjet skal give et landsdækkende overblik og bidrage til at udpege områder, der bør undersøges nærmere, eksempelvis områder, der berører flere kommuner. I værktøjet indgår bl.a. analyser på den digitale højdemodel til identifikation af lavninger i terrænet. Værktøjet skal på baggrund af informationer om klima, højde- og afstrømningsforhold, overfladens beskaffenhed, grundvandsstand og jordbunden mv. kunne hjælpe beslutningstageren til at vurdere, hvor der bør sættes ind med nærmere undersøgelser som grundlag for en mere detaljeret planlægning.

Formålet med denne rapport er at beskrive udvalgte data, der vurderes relevante i forbindelse med udviklingen af værktøjet. Det skal bemærkes, at der her udelukkende fokuseres på oversvømmelsesfaktoren, og at andre sårbarhedsfaktorer af eksempelvis socioøkonomisk og social karakter ikke er taget i betragtning i denne rapport.
Original languageEnglish
PublisherKoordineringsenheden for forskning i klimatilpasning
Number of pages71
Publication statusPublished - Dec 2010

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Relevante datasæt til udpegning af oversvømmelsestruede arealer. Koordineringsenheden for forskning i klimatilpasning - KFT: Rapport udarbejdet som en del af KFT arbejdet'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this