Punktkilders påvirkning af grundvandskvaliteten i Danmark

Walter Brüsch, Karen G. Villholth, John Flyvbjerg, Carsten Bagge Jensen, Katrine Smith

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Artiklen præsenterer de overordnede resultater fra et igangværende projekt, hvor der på baggrund af de seneste 25 års data i JUPITER databasen foretages en detaljeret analyse af punktkilders påvirkning af grundvandsressourcens kvalitet. Analysen viser bl.a., at halogenerede alifatiske kulbrinter er den punktkilderelaterede stofgruppe, som er fundet oftest i grundvandet. Boringer forurenet med halogenerede alifater forekommer først og fremmest i byområder og i størst antal i hovedstadsområdet. De aromatiske kulbrinter er fundet næsten lige så hyppigt som de halogenerede alifater, men forekommer sjældnere i koncentrationer, som overstiger kvalitetskriterierne for aromatiske kulbrinter i grundvand og stofferne forekommer også ofte udenfor byområderne. MTBE findes mindst hyppigt og sjældent i koncentrationer over kvalitetskriteriet. For alle tre stofgrupper er der muligvis en tendens til, at koncentrationerne i grundvandet har været faldende gennem de seneste 10 år.
Original languageDanish
Title of host publicationVintermøde om Jord og Grundvandsforurening 2011, Bind II
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages101-110
Number of pages10
Publication statusPublished - 2011
EventATV Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 2011 - Vingstedcentret, Vingsted, Denmark
Duration: 8 Mar 20119 Mar 2011

Conference

ConferenceATV Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 2011
Country/TerritoryDenmark
CityVingsted
Period8/03/119/03/11

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this