Prøvetagning af grundvand. Teknisk anvisning

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne tekniske anvisning (TA) har til formål at angive entydige instrukser for prøvetagning og feltanalyser samt indlevering af prøver. Prøverne skal kunne danne grundlag for viden om grundvandets kemiske tilstand. Samtidig tjener anvisningen som dokumentation for de vilkår, hvorunder grundvandsovervågningen foregår.

EU-direktivet om analysekvalitet i forbindelse med overvågning, tilknyttet vandrammedirektivet mv. /EU, 2009/, stiller krav om, at feltanalyser skal udføres med en kendt kvalitet, og at der anvendes et kvalitetsstyringssystem svarende til retningslinjerne i ISO 17025. Retningslinjerne i denne TA skal sikre, at feltanalyserne tilfredsstiller direktivkravene.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages43
Edition2.1
ISBN (Electronic)978-87-7871-344-5
DOIs
Publication statusPublished - 22 Jun 2023

Keywords

  • Grundvand
  • prøvetagning
  • teknisk anvisning
  • feltanalyser
  • Grundvandsovervågning
  • NOVANA

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this