Operationalisering af ny viden til administration af indvindingstilladelser. Forprojekt: Spørgeskemaundersøgelse og interviews i kommunerne, samt usikkerhed på modelberegning af vandindvindingseffekter på vandløbenes økologiske forhold

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet i perioden December 2015 til November 2016 af GEUS for Naturstyrelsen, og er en del af et samlet forprojekt hvor også DCE har bidraget med henblik på konsolidering af indikatorer til vurdering af effekter af vandindvinding på økologisk flow. Nærværende rapport vedr. GEUSs dele af det samlede projekt, der er nærmere beskrevet i kapitel 1 Introduktion.

Der har i løbet af projektet været nedsat en projektgruppe med deltagere fra GEUS, SVANA og fem kommuner (Vejen, Hjørring, Odense, Næstved og Frederikssund) samt KL. Deltagerne i projektgruppen har været:

- Iben Kirschberg Nilsson, Vejen kommune
- Søren Vindsløv, Vejen kommune
- Jens Pedersen, Hjørring kommune
- Jens Chr. Ravn, Hjørring kommune
- Hans Peter Birk Hansen, Odense kommune
- Charlotte Thiel Weber Johansen, Næstved kommune
- Martin Bruun, Næstved kommune
- Danni Mikkelsen, Frederikssund kommune
- Niels Philip Jensen, KL

Fra SVANA har Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, Tone Madsen og Sara Westengaard Guldagger deltaget. I arbejdet med gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse og interviews har Jacob Gudbjerg, Hydroinform og studentermedhjælper Sofie Gyrita W. Van’t Veen desudenbidraget.

Rapporten er opbygget så der først præsenteres et sammendrag af hovedresultater af kommunale erfaringer og behov for screeningsværktøj på basis af spørgeskemaundersøgelse og interviews i fem kommuner samt resultater af usikkerhedsvurdering med GEUS’s anbefalinger til det videre arbejde i hovedprojekt (kapitel 0).

I kapitel 1-2 beskrives indledning og metodik, for at belyse det samlede DCE – GEUS forprojekts 7 delopgaver, hvoraf nærværende rapport har fokus på GEUS’s del. Den del kan man evt. springe over, og gå direkte til resultater af spørgeskemaundersøgelsen i kapitel 3. I kapitel 4 gives GEUSs kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen, før der i kapitel 5 gives en beskrivelse af resultater af interviews i fem kommuner.

Kapitel 6 gennemgår de mere tekniske aspekter af usikkerhedsanalyser, som man evt. kan springe over, og gå videre til kapitel 7 der indeholder en opsamling af usikkerhedsanalysen og beskrivelse af implikationer for et screeningsværktøj.

Kapitel 8 præsenterer en samlet konklusion på rapporten.
Original languageDanish
Place of PublicationCopenhagen
PublisherGEUS
Commissioning bodyDanish Nature Agency
Number of pages148
Volume2016
Publication statusPublished - 18 Jan 2016

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number46
Volume2016

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this