Nye stoffer i overvågningen - herunder hormoner, pathogener og pesticider

Jeanne Kjær, Tina Bech, Preben Olsen, Martin Hansen, Carsten Suhr Jacobsen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Dansk grundvand er kilden til næsten al produktion af drikkevand i Danmark. Grundvandsovervågninger derfor vigtig for at sikre forbrugeren rent drikkevand også i fremtiden. Grundvandet overvåges for påvirkning fra en lang række uorganiske og organiske forureningskomponenter, herunder pesticider. Der kommer imidlertid løbende nye pesticider på markedet, og dermed er der en risiko for, at nogle af disse overses i overvågningen. Tilsvarende kander findes en række øvrige forureningskomponenter, der har været overset, eller hvor man ikke har haft tilstrækkeligt gode teknikker til at måle deres forekomst. Et eksempel på sådanne forureningskomponenter er naturlige hormoner og patogene bakterier fra husdyrgødningen, hvis bortskaffelse har igennem mange år har været debatteret med hensyn til miljøbelastningen af atmosfæren og vandmiljøet med makronæringsstoffer. Hvorvidt andre komponenter i husdyrgødning udgør et problem for vandmiljøet er imidlertid ikke undersøgt.

På mødet præsenteres seneste moniterings- og forskningsresultater med henblik på at belyse,

1) hvilke af de godkendte pesticider der giver anledning til en uacceptabel udvaskning til grundvandet, og derfor bør medtages i overvågningsprogrammerne.

2) hvorvidt steroid østrogener samt patogene bakterier fra nedfældet gylle kan være en potentiel forureningskilde for vandmiljøet.
Original languageDanish
Title of host publicationATV møde nr 73: Nye stoffer
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages1-8
Number of pages8
ISBN (Print)978-87-913-1347-8
Publication statusPublished - 2011
EventATV-Mød nr. 73: Nye stoffer - Odense, Denmark
Duration: 12 Oct 2011 → …
Conference number: 73

Conference

ConferenceATV-Mød nr. 73: Nye stoffer
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period12/10/11 → …

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this