Nye overvågningsbehov i medfør af EU-direktiver

Carsten Langtofte

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Rammerne for den fremtidige overvågning af grundvand er formuleret i Vandrammedirektivet og der henvises hertil i Grundvandsdirektivet. Overvågningen skal omfatte såvel grundvandet i grundvandsforekomsterne som grundvandet uden for disse i henhold til miljømålene for de to typer af grundvand. Overvågningen skal omfatte både den kvantitative side og den kvalitative side af grundvand og for så vidt angår den kvalitative side skal hovedvægten ligge på grundvandsforekomster som har en risiko for ikke at leve op til miljømålene. Overvågningen skal derfor også støtte og underbygge den vurdering og designering af grundvandsstatus som foretages i basiskarakteriseringen. Derudover skal overvågningen kunne afsløre langsigtede ændringer i grundvandet som følge af samfundsmæssige aktiviteter som f. eks. forsuring, klimaændringer eller ændringer i havniveau.
Original languageDanish
Title of host publicationGrundvandsdirektivet
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages35-40
Number of pages6
ISBN (Print)8790070917
Publication statusPublished - 2004
EventATV møde: Grundvandsdirektivet 2004 - SAS, H.C. Andersen Hotel, Odense, Denmark
Duration: 27 May 200427 May 2004

Conference

ConferenceATV møde: Grundvandsdirektivet 2004
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period27/05/0427/05/04

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this