National Vandressource Model. Beregning af udnyttelsesgrader, afsænkning og vandløbspåvirkning med DK model 2019

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Nærværende rapport beskriver metodik anvendt ved vurdering af de danske grundvandsforekomsters kvantitative tilstand gennemført som en del af basisanalysen for vandområdeplanerne 2021-2027. Den kvantitative tilstand er i den forbindelse et udtryk for, i hvilken grad grundvandsforekomster er berørt af direkte eller indirekte indvinding af vand. God kvantitativ tilstand for en grundvandsforekomst forudsætter at den gennemsnitlige indvinding over lang tid ikke overstiger den tilgængelige grundvandsressource, og at der ikke sker en væsentlig forringelse af overfladevand eller væsentlig beskadigelse af vådområder. Grundvandsstanden skal ikke være udsat for menneskeskabte ændringer, der bl.a. ville medføre manglende målopfyldelse af de miljømål, der er fastsat for tilknyttede overfladevande, eller resultere i en væsentlig forringelse af sådanne. Sænkning af grundvandet må derudover ikke medføre indtrængning af saltvand (eller stigende koncentration af øvrige naturligt forekommende stoffer) som følge af indvindingen.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Commissioning bodyMiljøministeriet
Number of pages174
Volume2019
DOIs
Publication statusPublished - 24 Jul 2019

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number32
Volume2019

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this