N-reduktion fra rodzone til kyst for Danmark. Fagligt grundlag for et national kort

Gitte Blicher-Mathiesen, Ane Kjeldgaard, Jens Bøgestrand, Vibeke Ernstsen, Anker Lajer Højberg, Peter Roll Jakobsen, Frants von Platen-Hallermund, Lisbeth Tougaard, Jeppe Rølmer Hansen, Christen Duus Børgesen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Skov- og Naturstyrelsen har udarbejdet et kortværk over Nitratklasser, som regulerer husdyrbrugenes maksimale husdyrtæthed i forhold til niveau af kvælstofreduktion samt husdyrbrugets placering i oplande til udpeget nitratfølsomt natur og Natura 2000 områder. Nitratklassekortet er en kombination af oplande til udpeget nitratfølsomt natur og Natura 2000 områder og et nationalt kort over oplandes N-reduktion. Beregningen af N-reduktionen er foretaget med 3 forskellige metoder. For ca. 50 % af landets areal er kvælstofreduktionen estimeret på baggrund af målt kvælstoftransport i vandløb og en modelberegnet kvælstofudvaskning fra rodzonen. For ca. 40 % af landets areal er kvælstofreduktionen baseret på viden om redoxgrænsens beliggenhed og beregninger af vandflukse fra DK-modellen. For de resterende 10 % af landets areal er kvælstofreduktionen vurderet bl.a. ud fra geologien i området samt redoxgrænsens udbredelse. En række usikkerheder er knyttet til beregningerne, herunder modeltekniske usikkerheder og detaljeringsgrad af inputdata. Med det landsdækkende kort over kvælstofreduktionen fra bunden af rodzonen til kyst foreligger der nu et ensartet faglig grundlag for hele landet.
Original languageDanish
Title of host publicationPrincipper for godkendelse af husdyrbrug
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Number of pages12
ISBN (Print)9788791313240
Publication statusPublished - 2007
EventATV-møde: Principper for godkendelse af husdyrbrug - Radisson SAS, H.C. Andersen Hotel, Odense, Denmark
Duration: 23 May 200723 May 2007

Conference

ConferenceATV-møde: Principper for godkendelse af husdyrbrug
Country/TerritoryDenmark
CityOdense
Period23/05/0723/05/07

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this