Modellering af terrænnært grundvand, vandstand i vandløb og vand på terræn for Storå og Odense Å. Slutrapport (FODS 6.1 Fasttrack metodeudvikling). Udarbejdet af GEUS for SDFE i regi af FODS 6.1 - September 2018

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Formålet med projektet er at udvikle nye metoder til bedre beregning af det terrænnære grundvandsspejl og vandstand i vandløbene. Dette muliggør anvendelse i risikovurderinger forbundet med vand på terræn og oversvømmelser fra vandløb og grundvand. Metodeudviklingen er afgrænset til to oplande i hhv. Øst- og Vestdanmark: Storå og Odense Å der er kendetegnet ved forskellige geologiske og geografiske forhold. Begge er udpeget som særlige risikoområder i EU's oversvømmelsesdirektiv. Der er desuden gode data for grundvand og overfladevand i begge områder og stor interesse fra kommuner, vandforsyninger og regioner om et samarbejde om anvendelse af nye data til modellering af oversvømmelser.
Original languageDanish
Place of PublicationCopenhagen
PublisherGEUS
Commissioning bodyAgency for Data Supply and Infrastructure
Number of pages170
Volume2018
DOIs
Publication statusPublished - 26 Nov 2018

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number36
Volume2018

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this