Mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation. Undervisningsmateriale til gymnasieskolen i naturgeografi, geovidenskab og geografi på HF

Troels Kullberg, Per Kalvig, Matilde Rink Jørgensen

Research output: Book/ReportBookCommunication

Abstract

Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MiMa) har udarbejdet undervisningsmateriale rettet mod gymnasieskolens undervisning i naturgeografi og geovidenskab og geografi på HF efter 2017-reformen. Under hovedoverskrifterne mineralske råstoffer, bæredygtighed og innovation præsenteres i 28 kapitler de mineralske råstoffers samfundsmæssige betydning, deres lange og dynamiske forsyningskæder fra mineralefterforskning til minedrift og forarbejdningstrinene videre til de når forbrugerne – og efterfølgende, de nye værdikæder som opstår, når varen er kasseret og råstofferne skal indgå i genbrugskredsløbet og den cirkulære økonomi.

Det er vores erfaring, at der er et generelt behov for mere viden om betydningen af de mineralske råstoffers værdikæder og de udfordringer, vi som samfund står overfor med på den ene side stigende befolkningstal, og dermed stigende forbrug af mineralske råstoffer, og på den anden side politiske målsætninger om bæredygtigt ressourceforbrug og omstilling til vedvarende energiteknologi. Løsningerne på disse udfordringer kræver, at der inden for alle aspekter af værdikæderne er naturvidenskabelig og ingeniørmæssig viden. Viden om disse 'vugge til vugge'-forsyningskæder er forudsætningen for, at vi som samfund og individer kan træffe bæredygtige beslutninger, og dermed forudsætningen for, at vi kan bidrage til at opfylde FN’s verdensmål.

Det er vores håb, at vi med denne gennemgang af nogle af emnerne kan bidrage til at øge interessen blandt gymnasieskolens elever for geovidenskab generelt, og at dette, sammen med gymnasieskolens mange andre tiltag på området, på sigt kan bidrage til, at flere unge søger ind på universiteternes geofaglige uddannelser.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages291
ISBN (Electronic)978-87-7871-524-1
DOIs
Publication statusPublished - Feb 2020

Keywords

  • MiMa
  • Kritiske råstoffer

Programme Area

  • Programme Area 1: Data

Cite this