Mineralsk kvælstof i jord (N-min) måling og anvendelse

Hans Spelling Østergaard, Vibeke Ernstsen, Bjørn Molt Petersen, Finn Pilgaard Vinther, Kristian Kristensen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in report

Abstract

Bestemmelse af jordens indhold af ammonium- (NH4+) og nitrat- (NO3- ) kvælstof i afgrødens roddybde (=N-min) anvendes i forbindelse med de årlige kvælstofprognoser til at vurdere ændringer i kvælstofbehovet fra år til år. Bestemmelse af N-min indholdet anvendes også til fastsættelse af kvælstofbehovet på markniveau og til vurdering af risikoen for nitratudvaskning. 
Bestemmelse af jordens indhold af ammonium og nitrat i jordprøver findes beskrevet i en international standard (ISO 14256-2). 
Metodeundersøgelser har vist, at håndteringen af jordprøverne forud for selve analysen har stor betydning for analyseresultatet. Specielt i forbindelse med kvælstofprognoserne, som baseres på sammenligninger af N-min indholdet fra år til år, er det meget vigtigt, at fremgangsmåden ved håndtering af jordprøver og analyse er fuldstændig ens fra år til år. Analysekvalitet og reproducerbarhed fra år til år sikres ved gennemførelse af årlige kontrolanalyser. På baggrund af statistiske analyser af foreliggende datamateriale m.m. er usikkerheden på bestemmelse af N-min indholdet vurderet og hermed med hvilken sikkerhed, vi kan udtale os om forskelle i N-min indhold fra år til år ved fremtidige kvælstofprognoser.
På det foreliggende grundlag er der ingen fordele ved at ændre den procedure for N-min analyser, der hidtil har været anvendt til udarbejdelse af kvælstofprognoserne.
Original languageDanish
Title of host publicationJordanalyser - kvalitet og anvendelse
EditorsGitte H. Rubæk, Peter Sørensen
PublisherAarhus Universitet
Pages33-52
Number of pages20
ISBN (Print)978-87-92869-07-4
Publication statusPublished - Dec 2011

Publication series

SeriesDCA rapport
Volume002
ISSN2245-1684

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this