Mikrobiel nitratreduktion med pyrit som elektrondonor i danske sandede grundvandssedimenter

Christian Juncher Jørgensen, Bo Elberling, Ole Stig Jacobsen, Jens Aamand

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Forhøjede nitratværdier i grundvandet har igennem de sidste par årtier udgjort en stor udfordring i forbindelse med drikkevandsindvinding. Nærværende speciale har studeret en af de formodede naturlige nedbrydningsveje for nitrat i grundvandsmagasiner, nemlig mikrobielt medieret denitrifikation med pyrit som hovedelektrondonor. Igennem en række batchforsøg er det blevet eksperimentelt dokumenteret, at nitrat kan reduceres med pyrit som elektrondonor, og at processen er fuldstændig afhængig af mikrobiel katalyse. Det er endvidere blevet påvist, at op imod 80% af den observerede in situ nitratreduktion i et sandet grundvandsmagasin ved Fladerne Bæk på Karup Hedeslette er produktet af denitrifikation med pyrit som hovedelektrondonor.
Original languageDanish
Title of host publicationATV Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Number of pages10
Publication statusPublished - 2008
EventATV Møde: Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2008 - Vingstedcentret, Vingsted, Denmark
Duration: 4 Mar 20085 Mar 2008

Conference

ConferenceATV Møde: Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2008
Country/TerritoryDenmark
CityVingsted
Period4/03/085/03/08

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this