Metodik til karakterisering af ådale i typeområder efter geologiske og ådalsmorfologiske principper

Bertel Nilsson, Jesper Heidemann Langhoff, Mette Dahl, Brian Kronvang, Steen Christensen, Carl Christian Hoffmann, Hans Estrup Andersen, Keld Rømer Rasmussen, Jens Christian Refsgaard

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Samspillet mellem grundvand og overfladevand er specielt vigtigt i ånære områder. En ny metode til klassifikation af Grundvand – Overfladevand Interaktion (GOI) i danske ådalstyper (GOI-typer) præsenteres. GOI-typerne inddeles efter geologiske, hydrogeologiske og ådalsmorfologiske principper. Indenfor en given GOI-type er grundvand og overfladevand interaktionen karakteriseret ved at foregå på een og samme måde. Typeområderne skal defineres med henblik på, at hydrauliske og stofomsætningsmæssige parameterværdier bestemt i et typeområde kan anvendes i områder med tilsvarende karakteristika. I klassifikationen tages højde for om ådalene forekommer i uforstyrret tilstand versus en tilstand med menneskeskabte forstyrrelser i form af for eksempel afvanding.
Original languageDanish
Title of host publicationATV Møde: Vintermøde om jord- og grundvandsforurening
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages593-605
Number of pages13
Publication statusPublished - 2003
EventATV Møde: Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 2003 - Vingstedcentret, Vejle, Denmark
Duration: 4 Mar 20035 Mar 2003

Conference

ConferenceATV Møde: Vintermøde om jord- og grundvandsforurening 2003
Country/TerritoryDenmark
CityVejle
Period4/03/035/03/03

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this