Marin råstofkortlægning af Aalborg Bugt 2016. Råstof-, natur - og miljøkortlægning. Udført for Miljøstyrelsen

Steen Lomholt, Ditte Marie Mikkelsen, Niels Nørgaard-Pedersen, Jørgen O. Leth, Michael Olesen, Lars-Georg Rödel, Zyad Al-Hamdani, Ole Bennike

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Formålet med undersøgelserne har været at gennemføre en kortlægning af et udvalgt område i Aalborg Bugt i Kattegat (Figur 1-1. Området i Aalborg Bugt udpeget af Miljøstyrelsen til kortlægning af råstoffer samt natur- og miljøforhold i 2016 (blå polygon). Natura-2000 områder er vist med blå skravering.). Kortlægningen skal danne grundlag for en langsigtet forsynings- og indvindingsplanlægning, der på miljømæssig forsvarlig måde kan sikre landet fortsatte forsyningsmuligheder med råstoffer fra havbunden. Formålet har yderligere været:

• At identificere og kortlægge råstofressourcernes beliggenhed, samt at øge kendskabet til ressourcens størrelse, sammensætning og kvalitet
• At identificere og kortlægge natur- og miljørelevant basisviden i kortlægningsområderne, således at der i råstofplanlægningen kan tages hensyn til natur- og miljømæssige værdier

Resultaterne fra undersøgelserne omfatter en overordnet råstofkortlægning samt en kortlægning af natur- og miljørelevant basisviden i Kattegat.

Rapporten er opbygget med fire indledende afsnit og herefter følger afsnit 5, der omhandler hhv. kortlægningsmetoder, det udstyr og de undersøgelser, der er gennemført ved dataindsamlingen og behandlingen af data. Afsnit 6 omhandler specifikke tolkninger og resultater af analyser, der er udført på data. I det efterfølgende afsnit 7 omhandlende kortlægningen af råstofressourcer,er efterforskningsområdet beskrevet med hensyn til geologiske forhold, kortlagte ressourcer og en samletressourceopgørelse. I afsnit 8 præsenteres baggrunden for og resultaterne af de gennemførte natur- og miljøundersøgelser.

Som bilag til rapporten findes de tematiske kort fra rapportteksten præsenteret i A3 format, så det er muligt at se detaljer i kortlægningen, som ikke umiddelbart kan ses på figurerne i teksten.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Commissioning bodyDanish Environmental Protection Agency
Number of pages576
Volume2017
DOIs
Publication statusPublished - 31 May 2017

Publication series

NameDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
PublisherGEUS
No.16
Volume2017

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 4: Mineral Resources

Cite this