Landovervågningsoplande 2021. NOVANA

Gitte Blicher-Mathiesen, Mette Thorsen, Tina Houlborg, Rasmus Jes Petersen, Jonas Rolighed, Hans Estrup Andersen, Pia Grewy Jensen, Jianlian Wienke, Birgitte Hansen, Lærke Thorling

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Landovervågningen udføres i 6 små landbrugsdominerede oplande, hvor landbrugspraksis og næringsstofudledning fra jord, til dræn, vandløb og grundvandet moniteres. Interviewoplysninger om landbrugspraksis viser, at der igennem overvågningsperioden er en markant bedre udnyttelse af gødningens næringsstoffer. Modelberegninger baseret på oplysning om landbrugspraksis viser, at kvælstofudvaskningen for det dyrkede areal er reduceret med 43 pct. fra 1990/91 til 2021/22. For perioden 2004/05-2021/22 kan der konstateres en signifikant fald i den modelberegnede udvaskning for to lerjordsoplandene, mens der er ikke signifikant mindre udvaskning for de øvrige oplande. Målinger viser, at nitratkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet med 0,27 og 0,58 mg N/l pr år på henholdsvis ler- og sandjorde i perioden 1990/91-2015/16. I ferskvandsovervågningen er der for 45 målte vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstofkoncentrationen på 48 ± 5 pct. for perioden 1989-2021.
Original languageDanish
Place of PublicationAarhus
PublisherAarhus Universitet
Number of pages287
ISBN (Print)978-87-7156-742-7
Publication statusPublished - Mar 2023

Publication series

SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number526

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this