Landovervågningsoplande 2014. NOVANA

Gitte Blicher-Mathiesen, Anton Rasmussen, Jonas Rolighed, Hans Estrup Andersen, Pia Grewy Jensen, Jianlian Wienke, Birgitte Hansen, Lærke Thorling

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Landovervågningsprogrammet udføres i 6 små landbrugs-dominerede oplande. Interviewoplysninger om landbrugs-praksis viser, at der igennem overvågningsperioden er en markant bedre udnyttelsen af husdyrgødningen. Det skyldes primært en øget opbevaringskapacitet for husdyr-gødning, at en øget andel af husdyrgødningen udbringes forår og sommer, samt at der er taget forbedrede udbring-ningsteknikker i anvendelse. Modelberegninger baseret på oplysning om landbrugspraksis viser, at kvælstofudvasknin-gen for det dyrkede areal er reduceret med 43 % fra 1990 til 2003. Herefter er udvaskningen nogenlunde på samme niveau, dog med et lidt lavere niveau i 2014. Målinger viser, at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet ca. 23 % på lerjorde og ca. 48 % på sandjorde i perioden 1990/91-2003/04, mens der ikke kan måles signifikant fald efter dette år. I Ferskvandsovervågningen er der for vand-løb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstof-koncentrationen på ca. 49 % fra 1989 til 2014.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet
Number of pages150
ISBN (Electronic)978-87-7156-166-1
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi,
Volume164
ISSN (Electronic)2244-9981

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this