Landovervågningsoplande 2004. NOVANA

Ruth Grant, Gitte Blicher-Mathiesen, Pia Grewy Jensen, Per Rasmussen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

På landsplan er handelsgødningsforbruget reduceret med 49 % i perioden fra 1990 til 2004, mens kvælstofoverskuddet i markbalancen er reduceret med ca. 33 %. Modelberegninger for landovervågningsoplandene har vist, at kvælstofudvaskningen fra landbrugsarealerne er
reduceret med 46 % fra 1990 til 2004. Målinger har ligeledes vist at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet ca. 34-50 %. Spredningen på tallene er imidlertid meget stor. I Ferskvandsovervågningen er der for vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstoftransporten på ca. 34 % siden 1989.

I 2003 blev der foretaget en slutevaluering af Vandmiljøplan II. I Evalueringen blev der udarbejdet en prognose for kvælstofudvaskningen i 2002/2003. Herved blev den samlede forventning til reduktionen i
kvælstofudvaskningen 48 % fra 1985 til 2003. Vandmiljøplanens målsætning om en 49 % reduktion i landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet blev herved anset for at være opfyldt af forligspartierne
bag VMPII.
Original languageDanish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser
Number of pages140
ISBN (Electronic)87-7772-889-0
Publication statusPublished - 2005

Publication series

NameFaglig rapport fra DMU
Volume552
ISSN (Electronic)1600-0048

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this