Landovervågningsoplande 2001. NOVA 2003.

Ruth Grant, Gitte Blicher-Mathiesen, Hans Estrup Andersen, Pia Grewy Jensen, Marianne Pedersen, Per Rasmussen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

På landsplan er handelsgødningsforbruget reduceret med 42% i perioden fra 1990 til 2001, mens kvælstofoverskuddet i markbalancen er
reduceret med ca. 33%. Modelberegninger for landovervågningsoplandene har vist at kvælstofudvaskningen fra landbrugsarealerne
reduceres med 32 % når de iværksatte tiltag slår fuldt igennem. Målinger har ligeledes vist at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet ca. 32-47 %. Spredningen på tallene er imidlertid meget stor. I Ferskvandsovervågningen er der for vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstoftransporten på ca. 23 % siden 1989.
Original languageEnglish
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser
Number of pages126
ISBN (Electronic)87-7772-702-9
Publication statusPublished - Dec 2002

Publication series

NameFaglig rapport fra DMU
PublisherDanmarks Miljøundersøgelser
Volume420
ISSN (Electronic)1600-0048

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this