Klimaeffekter på hydrologi og afstrømning (Klimaekstremvandføring)

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Beregninger af ændringer i ekstremvandføringer for den nære fremtid 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990 viser væsentlige ændringer i såvel års max- som median minimumsafstrømninger, efter fremskrivning med tre forskellige klima modeller for Danmark. Der er beregnet ændringer med klima, der forudsiger en hhv. stor (våd klimamodel), median (median klimamodel) og lille (tør klimamodel) ændring fra referenceperioden til fremtiden. De tre klimamodeller er anvendt med henblik på tilvejebringelse af et robust screeningsgrundlag for ændringer i ekstremvandføringer, herunder geografiske variationer der afhænger af geologiske forhold, jordbundstype, arealanvendelse, topografi/faldforhold.
Original languageDanish
PublisherNaturstyrelsen
Number of pages69
Publication statusPublished - 2013

Programme Area

  • Programme Area 5: Nature and Climate

Cite this