Klima i gønlandske fjorde [On-line - Virtuel Galathea3 tema for internet-baseret undervisningsmateriale (gymnasier)]

Niels Nørgaard-Pedersen, Naja Mikkelsen, Peter Brøgger Sørensen

Research output: Working paper or Internet publicationInternet publicationCommunication

Abstract

Grønlands på mange måder ekstreme klima og miljø er bestemt af samspillet mellem kolde og varmere havstrømme langs dets kystområder, og tilstedeværelsen af den kilometer tykke indlandsis der dækker ca. 80 % af landområdet. Igennem det sidste årti er der sket en markant forøgelse i afsmeltningen af indlandsisen, og klimamodeller for den fremtidige udvikling i Grønland forudsiger store temperaturstigninger igennem de næste hundrede år. Naturlige klimaændringer med stor variabilitet igennem de sidste godt 11.000 år siden den sidste istid kan påvises i iskerner, og aflejringer i søer og havområder omkring Grønland. Forståelsen af sammenhængen mellem naturlige og menneskeskabte klimaændringer og styrende processer i atmosfæren og oceanerne over kortere og længere tidsrum, kan hjælpe os til at forstå jordens klimasignaler bedre.

Galathea3 projektet ”Miljø- og klimaændringer i grønlandske fjorde og shelfområder” havde til formål at undersøge udviklingen i tre forskellige fjordområder igennem de sidste ca. 4500 år, hvor der har været bosættelse på Grønland. Sedimentkerner fra fjordenes dyb blev optaget fra Vædderen, og ved at undersøge og tidsbestemme kernernes indhold af mudder, stenfragmenter og mikrofossiler kan variabiliteten i gletsjerafsmeltning og fjordenes bundvandscirkulation give vigtige indikationer på miljøændringer knyttet til overordnede klimafaktorer. Nordboere (vikinger fra skandinavien anført af Erik den Røde) bosatte sig i Sydvestgrønland i Middelalderen på et tidspunkt med gunstige klimaforhold. Knap 500 år efter forsvandt de fra området, og det er endnu ikke velafklaret i hvor høj grad afkølingen af klimaet under den såkaldte Lille Istid, var udslagsgivende for deres exit.
Original languageDanish
PublisherVirtual Galathea 3
Publication statusPublished - 2009

Programme Area

  • Programme Area 5: Nature and Climate

Cite this