Klimaændringers betydning for vandkredsløbet i Danmark

Torben O. Sonnenborg, Britt S.B. Christensen, Hans Jørgen Henriksen, Lieke van Roosmalen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

Drivhusgasinducerede klimaforandringer forventes at ville påvirke eksempelvis temperatur og nedbør markant i de næste 100 år. For at belyse effekten af klimaændringerne på det hydrologiske kredsløb i Danmark, er signalerne fra DMI’s klimamodel samkørt med GEUS’ hydrologiske model, DK-modellen. Beregninger foretaget på baggrund af emissionsscenarierne A2 og B2 viser, at klimaændringerne vil få markant indflydelse på vandkredsløbet. Samtidig viser beregningerne, at der er store regionale og sæsonmæssige variationer i klimaændringernes effekt. I Vestjylland påvirkes grundvandsstanden og vandløbsafstrømningen i vintersæsonen
kraftigst, mens der på Sjælland simuleres de største ændringer for sommer- og vinterafstrømning.
Original languageDanish
Title of host publicationKlimaændringers betydning for vandkredsløbet
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Number of pages14
Publication statusPublished - 2006
EventATV møde: Klimaændringers betydning for vandkredsløbet 2006 - Helnan Marselis Hotel, Århus, Denmark
Duration: 4 Oct 20064 Oct 2006

Conference

ConferenceATV møde: Klimaændringers betydning for vandkredsløbet 2006
Country/TerritoryDenmark
CityÅrhus
Period4/10/064/10/06

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this