KIMONO. Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkildeforureninger i kystzonen

Hans Jørgen Henriksen, Torben Sonnenborg, Rolf Johnsen, Jes Pedersen, Helle Blæsbjerg, Morten Steen, Keld Rasmussen, Inga Sørensen

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Rapporten beskriver resultaterne af projektet af projektet KIMONO, der står for Koncept for integreret vurdering og styring af risikoen for klimagenererede grundvandsoversvømmelser af punktkilde-forureninger i kystzonen. Dette koncept har til formål at sikre effektiv integreret vurdering, modellering og monitering af terrænnære vandstrømninger og forureningsspredning fra punktkilder i kystzonen til brug i Regioner og Kommuner. Forureninger fra punktkilder i Horsens by fra bl.a. Collstrop grunden og Gasværket og deres påvirkninger af grundvand og recipienter nu og i et fremtidigt klima vurderes og er diskuteret på to modelworkshops med involvering af interessenter. I konceptet indgår overvågning af grundvandsvandkvalitet i byområder, pejlinger af grundvandspejl og modellering af det hydrologiske kredsløb med input fra globale og regionale klimamodeller for oplandet til Horsens Fjord og detaljeret for Horsens by.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherNaturstyrelsen
Number of pages129
ISBN (Electronic)978-87-7279-630-7
Publication statusPublished - 4 Jun 2013

Programme Area

  • Programme Area 5: Nature and Climate

Cite this