Kemisk grundvandskortlægning. Geo-Vejledning 2018/2 (Særudgivelse)

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Faglige vejledninger i forskellige aspekter af grundvandskortlægningen udarbejdes af GEUS i samarbejde med Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet. Disse vejledninger udgives i en serie kaldet geo-vejledninger.

Geo-vejledning 2018/2 ”Kemisk grundvandskortlægning” er en opdatering og revision af den første Geo-vejledning fra 2009 om kemisk grundvandskortlægning. Baggrunden for revisionen er dels ny forskningsmæssig viden dels opsamling af erfaringer siden 2009.

Geo-vejledningen skal udgøre det faglige kemiske grundlag for grundvandskortlægningen i sammenhæng med statens administrative procedurer og forvaltningsgrundlag.

Geo-vejledningen er målrettet grundvandskortlægningen og vil adressere de nye udfordringer, hvor fokus er på kemisk kortlægning af indvindingsoplande udenfor OSD.

Geo-vejledningen er også tænkt til at kunne bruges i andre forsknings- og forvaltningsmæssige sammenhænge.

Geo-vejledningen indeholder praktiske anbefalinger til udførelse af en
kemisk grundvandskortlægning med hensyn til arbejdsgang, datahåndtering,
vandindvinding, indsamling af nye data, præsentationer og tolkningsværktøjer.
Original languageDanish
PublisherDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Number of pages113
ISBN (Electronic)978-87-7871-495-4
ISBN (Print)978-87-7871-493-0
Publication statusPublished - 2018

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this