Københavns undergrund med fokus på Danien aflejringerne

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in bookResearch

Abstract

Københavns undergrund er gennem de seneste 150 år blevet undersøgt i forbindelse med større konstruktionsarbejder som havneanlæg, tunneler, fundament til broer m.m. Undersøgelserne har været fokuseret på de prækvartære aflejringer, som overvejende er fra Danien tid. Enkelte steder ses dog aflejringer af Selandien alder. De dybereliggende aflejringer i Københavnsområdet er ikke undersøgt, og en beskrivelse af disse er derfor udelukkende baseret på informationer fra andre områder i Danmark og Sydsverige. Danien aflejringerne består i Københavnsområdet af bryozokalk og København Kalk Formationen. I forbindelse med de seneste undersøgelser er specielt København Kalk Formationen beskrevet. Formationen fremtræder med subhorisontale, parallelle kalklag med forskellige hærdningsgrader, samt lag indeholdende flint. Lagene kan genkendes på geofysiske logs og føles på seismiske profiler, hvilket har været et vigtigt redskab i forbindelse med de seneste anlægsarbejder i Københavnsområdet.
Original languageDanish
Title of host publicationIngeniørgeologiske forhold i København
EditorsJohn K. Frederiksen, Flemming S. Eriksen, Henning Kryger Hansen, Christian Knudsen, Morten Ejsing Jørgensen, Hans Martin Friis Møller, Jens Brendstrup
PublisherDansk Geoteknisk Forening
Pages5-18
Number of pages14
Publication statusPublished - 1 Oct 2002

Publication series

SeriesDansk Geoteknisk Forening Bulletin
Volume19

Programme Area

  • Programme Area 4: Mineral Resources

Cite this