Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding. Konceptuel tilgang og validering samt tilstandsvurdering af grundvandsforekomster. Udarbejdet for Naturstyrelsen

Hans Jørgen Henriksen, Jørn Rasmussen, Martin Olsen, Xin He, Lisbeth Flindt Jørgensen, Lars Troldborg

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Nærværende rapport beskriver den konceptuelle tilgang og validering anvendt ved vurdering af vandbalance test for grundvandsmagasiner og påvirkningen af strømningsregimet på basis af ændringer i EQR værdier for smådyr (DVFI), planter (DVPI) og fisk (DFFVa) - se Graber et al. (2014). lndtrængning af saltvand mv., eller kvalitetsproblemer, f.eks. indtrængning af klorid, brunt vand og frigivelse af nikkel og arsen, der skyldes vandindvindingens påvirkning af grundvandsspejl og vandkredsløb, vurderes med udgangspunkt i udnyttelsesgraden for hver forekomst. Endelig er resultater for 1015 oplande mht. vandløbspåvirkning vist for 80, 50 og 20 % sandsynlighed for tilstandsændring som føIge af vandindvinding. 1015 punkter er relateret til grundvandsforekomster.
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherGEUS
Commissioning bodyDanish Nature Agency
Number of pages63
Volume2014
DOIs
Publication statusPublished - 19 Aug 2015

Publication series

SeriesDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
Number74
Volume2014

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this