Hvor nedbrydes BAM?

Jens Aamand, Allan Simonsen, Rasmus S. Dam, Maria Sommer Holtze

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference article in proceedings

Abstract

2,6-dichlorbenzamid (BAM), et nedbrydningsprodukt fra pesticidet dichlobenil, udgør i dag en væsentlig trussel mod den danske drikkevandsforsyning. BAM har tidligere været regnet for stort set unedbrydeligt, men nye undersøgelser udført på GEUS har vist, at stoffet kan nedbrydes meget hurtigt i jord, der tidligere har været behandlet med dichlobenil. Mange forurenede jorde havde imidlertid ikke potentiale for BAM-omsætning, hvilket kan hænge sammen med, at stoffet i en årrække ikke har været anvendt, og at potentialet dermed er forsvundet. Potentialet for BAM-nedbrydning i underjorde blev undersøgt på en enkelt lokalitet, og her sås nedbrydning ned til en dybde på 2 m.u.t.
Original languageDanish
Title of host publicationVintermøde om Jord- og Grundvandsforurening
PublisherATV-Fonden for Jord og Grundvand
Pages23-32
Number of pages10
ISBN (Print)8790070054
Publication statusPublished - 2005
EventATV møde: Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2005 - Vingstedcentret, Vingsted, Denmark
Duration: 8 Mar 20059 Mar 2005

Conference

ConferenceATV møde: Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening 2005
Country/TerritoryDenmark
CityVingsted
Period8/03/059/03/05

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this