Højtstående Grundvand i Byer. Udredning af vidensniveau og behov vedrørende højtstående grundvand i urbane områder. Udarbejdet for Realdania

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapport er udarbejdet af GEUS som en del af Realdanias videns-udredning og -behov vedr. højtstående grundvand i byer og bynære områder samt tilpasning der tager udgangspunkt i naturbaserede løsninger for klimatilpasning der giver merværdi for det bebyggede miljø. Med hensyn til det terrænnære grundvand og klimatilpasning er det vigtigt at skelne mellem (a) naturbaserede løsninger der direkte adresserer problemer med højt grundvand i byer, f.eks. urbane å løb der fungerer som dræn, og (b) øvrige naturbaserede løsninger anvendt som klimatilpasning mod følger af specielt skybrud og overfladeafstrømning, f.eks. grøn infrastruktur (parker, regnbede, LAR etc.) som kan øge risikoen for høj grundvandsstand. Det sidste opstår navnlig ved at nedsivning af skybrudsvand, men også ved almindelige regn hændelser, f.eks. via LAR, utilsigtet kan forårsage lokal grundvandsstand øgninger og medfølgende skader. Derfor er fokus i denne rapport både på (a) og (b)
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages68
Volume2022
DOIs
Publication statusPublished - 24 Aug 2022

Publication series

NameDanmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport
PublisherGEUS
No.23
Volume2022

Keywords

  • Denmark

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this