Grundvand. Status og udvikling 1989–2018. Teknisk rapport

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapportering om grundvandets status og udvikling er baseret på data indsamlet i perioden 1989-2018 som led i Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) og Landovervågning (LOOP). Grundvandsvandkvaliteten i vandværksboringerne fra de almene vandværker præsenteres med udgangspunkt i boringskontrollen, der er en del af vandværkernes egenkontrol. Oplysninger om vandindvindingens størrelse er baseret på oplysninger fra indvindere af grundvand og overfladevand, dvs. vandværker, industrier, markvandere mv.

Denne rapport er led i en national, årlig rapportering. Rapporten har et landsdækkende fokus og indeholder ikke vurderinger af grundvandsforekomsternes tilstand, og dækker på ingen måde tilstandsvurderingerne af grundvandsforekomsterne i relation til vandrammedirektivet.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages169
ISBN (Electronic)978-87-7871-522-7
DOIs
Publication statusPublished - 5 Dec 2019

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this