Grundvand. Status og udvikling 1989-2016. Teknisk rapport

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapportering om grundvandets status og udvikling er baseret på data indsamlet i perioden 1989 til 2016 som led i Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) og Landovervågning (LOOP). Grundvandsvandkvaliteten i vandværksboringerne fra de almene vandværker præsenteres med udgangspunkt i boringskontrollen, der er en del af vandværkernes egenkontrol. Oplysninger om vandindvindingens størrelse rapporteres på basis af oplysninger fra indvindere af grundvand og overfladevand; vandværker, industrier, markvandere mv.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages157
ISBN (Electronic)978-87-7871-486-2
DOIs
Publication statusPublished - 26 Feb 2018

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this