Grundvand. Status og udvikling 1989-2015. Teknisk rapport

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapportering om grundvandets tilstand og udvikling er baseret på data indsamlet i perioden 1989 til 2015 som led i Den Nationale Grundvandsovervågning (GRUMO) og landovervågning (LOOP). Fra de almene vandværker præsenteres data fra egenkontrollen af grundvandsvandkvaliteten i vandværksboringerne. Fra indvindere af grundvand og overfladevand; vandværker, industrier, markvandere mv. rapporteres indberettede oplysninger om vandindvindingens størrelse.

De indsamlede data er præsenteret i en række figurer og tabeller, der hvert år opdateres i den løbende rapportering. Med udgangspunkt heri præsenteres supplerende resultater og konklusioner. Derudover kan der være en uddybende datapræsentation i varierende omfang, typisk i form af et tema. I år er temaet anvendelse af de seneste dateringsdata til vurdering af udviklingen i grundvandets nitratindhold. Kapitlet ”organiske mikroforureninger” indgår ikke hvert år og er ikke med i dette års rapport, bortset fra en præsentation af overvågning af perfluorerede stoffer (PFC-stoffer) forbindelser i vandværkernes ind-vindingsboringer. Kapitlet om fosfor indgår også kun hvert andet år, og blev rapporteret sidste år og rap-porteres igen næste år.

Målgrupperne for denne rapportering er Regeringen, Folketinget og offentligheden samt de involverede aktører i overvågningen, herunder Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen), Miljøstyrelsen, kommuner, vandforsyninger og Aarhus Universitet (DCE). En kortfattet sammenfattende rapport udgives samtidigt.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages163
ISBN (Electronic)978-87-7871-454-1
ISBN (Print)978-87-7871-453-4
DOIs
Publication statusPublished - 20 Mar 2017

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this