Grundvand. Status og udvikling 1989-2014. Teknisk rapport

Research output: Book/ReportReport (publicly available)

Abstract

Denne rapportering om grundvandets tilstand og udvikling er baseret på data indsamlet i perioden 1989 til 2014 som led i den nationale grundvandsovervågning (GRUMO) og landovervågning (LOOP). Fra de almene vandværker præsenteres data fra egenkontrollen af grundvandsvandkvaliteten i vandværksboringerne. Der er ligeledes i et vist omfang inddraget kemiske analyser af grundvand fra andre grundvandsundersøgelser, fx i forbindelse med kortlægningen af grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser. Fra indvindere af grundvand og overfladevand; vandværker, industrier, markvandere mv. rapporteres indberettede oplysninger om vandindvindingens størrelse.
Original languageDanish
PublisherGEUS
Number of pages196
ISBN (Print)978-87-7871-416-9
DOIs
Publication statusPublished - 3 Dec 2015

Programme Area

  • Programme Area 2: Water Resources

Cite this